دانلود آهنگ های بهزاد لیتو

Leito_cover

بهزاد لیتو

دانلود آهنگ بهزاد لیتو اشک

نه ما نمیتونیم برگردونیم روزا که گذشته ‎روی گونه هر دو ورم اشکه ‎اون تکی همه جا رو گشته ‎ولی فقط دنبال یه راه برگشته ‎وقتی میری دیگه سعی نکن برگردی ‎نه نه نه ‎توام مثه من خیلی وقته رد کردی ‎نه نه نه ‎خیلی وقته رد دادم عجیب از هر آدمی ‎فهمیدم زندگی به حس و حال علاقم نی ‎همش توهم بود من فکر میکردم برا منی ‎فهمیدم ما توو شلوغی همیشه تنهاتریم ‎گفتم به آرامش میرسم حتما قبل سی ‎توام مثه من * میری اگه نرسی ‎انگار بی حس شدم جدیدا من به هر حسی ‎ای کاش انرژیه منفی به هم ما نفرستیم ‎ذهن من رد داده غرقه توو خاطرس ‎بین…