دانلود آهنگ دنیا چیپس

متن اهنگ چیپس دنیا

بریز بریز امشب بریز و بپاشه بریز و یکار کن اکیپ روته پاشه

بریز بریز ی جور که قشنگ کاراش شه

یکی باید اینو جمع کنه انگار شاباشه خوبی ؟

فقط سریع میزی داری چی میخوری تو رژیمی داری چیت میکنی

چیپس میخوری ها ؟ بریز نمیشیم ما سیر

انقدر بمبیم در اومد آژیر کرده همسایه باز قاطی

میزنه سایمو با تیر گفتی نمیشه روم اصن

چرا ول شدی حالا اون وسط گفتم بسه بیا بشین

گفتی گیر کرده قر تو کمر از بس حوصلم سر رفته میریم پارتی هر هفته

گفتم پیک چندمی گفتی حسابش از دست رفته پس

بریز بریز امشب بریز و بپاشه ندارم ریمل و پنکیک لطفا نزنین تو صورتم کیک

یکی میریزه واسم هی مزه میشه مزاحم نشی یه لحظه

پاشو یالا پاشو یالا کردی بد فسمون والا

داره بد میشه اوضاع وای وای دوتا دیگه میشی بای بای

کره میچرخی هی دور میز ساقی آخرین پیکو بریز

بسه دیگه هی صوبری مست نکنی گیم اوری

نظرات بسته شده است.