آهنگ رادین فرد لجباز

نمیتونی کاری کنی عشقم بهت کم بشه
مگه میشه که دلم از تو یه روز خسته بشه
بدونه تو عمرم بدون یه قدم هیچ جانمیرم
تو فقط اراده کن واسه تو درجا بمیرم
همین خوبه کنارمی آخه تو تک ستارمی
مثل تو‌ هیچکی ندیده تو کل کره زمین

منه دیوونه لجبازو
سرلج نندازو
تو که میدونی چجوری
روت شدم حساس و
یکی بخواد تورو بد نگات کنه

طرف حسابش منم
حالم خوبه خوب میشه
تا به تو زنگ میزنم
چی میشه که هر روز
روی ماهتو ببینم
چی میشه واسه یه لحظه
پبش تو بشینم
من که سنگ تورو
میزنم به سینم

نظرات بسته شده است.