دانلود آهنگ شروین حاجی پور انقضا

خودم میدونم واسه استفاده بودم

که تموم میشه برات تاریخ انقضام یه روز من

میدونستم وقتی راه بیوفته کارت

من با قلبم تو ته زباله دونم

یه وقت فکر نکنی کورم

اگه تو چشم دروغ میگفتیو

نمیاوردمش به روت من

امید داشتم به تن سنگ و سردتو

فکر میکردم یه آدمه نجیب و ساده توش هست

شنیدم حرفاتو فکر نکن حواسم نبود

حرف نزدم پشتتم چون تو مرامم نبود

یه لحظه هم نذاشتم هم خیس بشن چشات

با اینکه اون چشا یه لحظه ام برا من نبود

این جوابش نبود این همه حس خوبو بردی

از یادت چه زود من دلم رفت واسه اون دلی که عاشق نبود

این جوابش نبود …

برو برا من نباش من نباشم برات

بهتره عذابم برات برو هرجا رفتی خوش بگذره

رفیقم برات اگه رفیقم نبودی حتی یه بار

تقصیر توام نیست خب عاشقم نبودی

باید حدس میزدم خودم که مال من نبودی

دریا شدم که دست کوسه ها نیوفتی

تا به خشکی رسیدیم اما ساحلم نبودی

هر کجا نشستی فوری ضعفامو گفتی

هر چی راه بود توی دستامو گفتی

زخممو نشستم تا یادت بیوفتم

تو هر جنسی میشد زدی که یاد من نیوفتی

شنیدم حرفاتو فکر نکن حواسم نبود

حرف نزدم پشتتم چون تو مرامم نبود

یه لحظه هم نذاشتم هم خیس بشن چشات

با اینکه اون چشا یه لحظه ام برا من نبود

این جوابش نبود این همه حس خوبو بردی

از یادت چه زود من دلم رفت واسه اون دلی که عاشق نبود

این جوابش نبود …

برو برا من نباش من نباشم برات

بهتره عذابم برات برو هرجا رفتی خوش بگذره

رفیقم برات اگه رفیقم نبودی حتی یه بار

نظرات بسته شده است.