دانلود آهنگ احمد سعیدی هی روانی

تند تند، میزنه نفسم

کند کند، شد حرکات دستم

تعادل روحی ندارم وقتی دستت توی دستمه

وای وای، از اون چشات، نگم برات

دو دقیقه یه بار میزنه به سر منه دیوونه هوات

هی روانی، تو نباشی انگار هوا نی

ول نکی بری عاشقت بدون تو مال این حرفا نی

هی روانی، تو نباشی انگار هوا نی

ول نکی بری عاشقت بدون تو مال این حرفا نی

زندگیم مال تو، فقط خوب باشه حال تو

منه دیوونه رو که میشناسی، نمیشم بیخیال تو

زندگیم مال تو، فقط خوب باشه حال تو

منه دیوونه رو که میشناسی، نمیشم بیخیال تو

نمیشم بیخیال تو

تند تند، میزنه نفسم

کند کند، شد حرکات دستم

تعادل روحی ندارم وقتی دستت توی دستمه

وای وای، از اون چشات، نگم برات

دو دقیقه یه بار میزنه به سر منه دیوونه هوات

هی روانی، تو نباشی انگار هوا نی

ول نکی بری عاشقت بدون تو مال این حرفا نی

هی روانی، تو نباشی انگار هوا نی

ول نکی بری عاشقت بدون تو مال این حرفا نی

زندگیم مال تو، فقط خوب باشه حال تو

منه دیوونه رو که میشناسی، نمیشم بیخیال تو

زندگیم مال تو، فقط خوب باشه حال تو

منه دیوونه رو که میشناسی، نمیشم بیخیال تو

نمیشم بیخیال تو

متن آهنگ احمد سعیدی هی روانی

نظرات بسته شده است.