دانلود آهنگ جیدال و مدگل خدا منو دوس داره

[کورس – مدگل]
کوبیدنَم زمین مثِ توپ شدم رفتم بالا
چون خدا منو دوست داره
زور میزنن برسَن و نمیرسَن باز چرا؟
چون خدا منو دوست داره
چون خدا منو دوست داره
برم صد بار توو چاه
میام صد بار بیرون
چون خدا منو دوست داره
چون خدا منو …
[ورس یک – جیدال]
دوسم داره انگار پسرشم
اعتقاد داره اون به روشم
زیاده طلبم اَ دنیا میدونه نمیگذرم من اَ یه کمش هم
یه تنه من میرم به سمت هر چی‌ که میخامش و
پسر بد میگن بهم همه شهر چون
فقط دنبال بهترشم
دوس داره خدا منو اینجام الآن
چاه کندن بیست بار برام
دردسر شد این کار برام
تهش باعث شد جیدال دراد
سَر من زیاد نی‌ پس واسه تنم
مغز من توو فکر پرواز فقط
غمه زیاد بود تووی مسیر
خدا دوسم داره اندازه غمم
[کورس – جیدال]
کوبیدنَم زمین مثِ توپ شدم رفتم بالا
چون خدا منو دوست داره
زور میزنن برسَن و نمیرسَن باز چرا؟
چون خدا منو دوست داره
چون خدا منو دوست داره
برم صد بار توو چاه
میام صد بار بیرون
چون خدا منو دوست داره
چون خدا منو …
[ورس دو – مدگل]
دوسم داره نمیره هیچ وقت از یادم
وقتی‌ صداش میکردم من با فریادم
وقتی‌ امیدمو آروم آروم از دست دادم
چون هر چی‌ دست و پا زدم فرو رفتم من بازم
سال ها گذشت نگه داشتم توو دلم این رازم
که نفرین کنم انکار کنم وجودتو بازم
اومدی گفتی‌ که گوش میدادی تو به آوازم
فقط نشده بود من هنوز وقت پروازم
[کورس – جیدال]
کوبیدنَم زمین مثِ توپ شدم رفتم بالا
چون خدا منو دوست داره
زور میزنن برسَن و نمیرسَن باز چرا؟
چون خدا منو دوست داره
چون خدا منو دوست داره
برم صد بار توو چاه
میام صد بار بیرون
چون خدا منو دوست داره
چون خدا منو …

متن آهنگ جیدال و مدگل خدا منو دوس داره

نظرات بسته شده است.