دانلود آهنگ بغض ابی

متن آهنگ بغض ابی با چی خالی کنم هر شب یه بغضی قد یه کوهُ شبایی که بغل کردم یه قاب عکس بی روحُ کجایی که…