دانلود آهنگ علیرضا جی جی و یسنا سایکو

(سایکو سایکو)
تو دامش افتادم
(سایکو سایکو)
دنبالش صبح تا شب
(سایکو سایکو)
چه گوهی خوردم که معلوم نی الان سایکو اونه یا من
اون هارلی کوئین
من چارلی شین
بیشتر شبیه چاکی و دختر باربی نی
شیکو پیکو سیکو
نیکوتین
میوفتی توو دامش بی خودی
اعتماد به نفسو میاره پایین
پایین پایین پایین پایین
گوشه نشسته با سیگارو واین
واین واین واین واین
میبینه لم دارم میرینه بم
بازم عاشق گیمه چون سیبیلا کرم دارن
دوستای چتمم تکیلا بم دادن
رفتم جلو گفتم بیبی آره یا نه
نگاش منو دیوونه کرده
کرم میریزه میون حرفش
میگه تا کی میمونه دردش
تلاشامم بیهوده هستش
چون تحت کنترلشم
پُره باتری اونم ریموت دستش
(سایکو سایکو)
تو دامش افتادم
(سایکو سایکو)
دنبالش صبح تا شب
(سایکو سایکو)
چه گوهی خوردم که معلوم نی الان سایکو اونه یا من
گاییده این سایکو مارو
بایپلارو
وای خداروشکر
وای خداروشکر سفت ساختن این آیفونارو
وقتی پرتشون میکنم رو دیوارو
نذاشت برام اعصاب نه
هر مووی بزنم تش باختم
مات میشی توو پنج حرکت
باس بری تا نفر بعد
لولِ توئه ضرب در صد
نمیشه دیگه مغلطه کرد
آیکیو بالا ولی بی رحمه
فن نزن سری میفهمه
فیلم عشقیه ولی بی صحنه
وزه اما صمیمیه لحنش
بد خطرناک عشق فم فتل فاک
فریک توو تخت
هیچوقت برینگ نیست نه
نمیدونی میخواد بره با چیت ور
بیشتر میزنه نیشخند
میاد جلو میده سیگنال قوی
میره پایین میگه دیک مال منی
اُوو هر جا میریم منو تو
دعوا میشه زَدو خورد
فردا دیره سره صبح آشتی کن
من دیگه طاقت ندارم
زیر بارون دم در منتظرت میشینم تا بیای
(سایکو سایکو)
تو دامش افتادم
(سایکو سایکو)
دنبالش صبح تا شب
(سایکو سایکو)
چه گوهی خوردم که معلوم نی الان سایکو اونه یا من
(سایکو سایکو)
تو دامش افتادم
(سایکو سایکو)
دنبالش صبح تا شب
(سایکو سایکو)
چه گوهی خوردم که معلوم نی الان سایکو اونه یا من
دوباره افتادم به جون خودم
دوباره افتادم به جون خودم
دوباره افتادم به جون خودم
میترسم با فکرام من رو به رو شم
بعضی روزا از خواب پا میشم
میبینم کنار تخت وایساده
زول میزنه بهم هیچی نمیگه
میترسم با فکرام من رو به رو شم
باز چیکار میخواد بکنه

آهنگ علیرضا جی جی و یسنا سایکو

نظرات بسته شده است.